Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thúy Quỳnhen
dc.date.accessioned2018-01-09T09:10:41Z-
dc.date.available2018-01-09T09:10:41Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000004050-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026159~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56711-
dc.descriptionBusiness administration = Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng)en
dc.description.abstractDựa trên mô hình mười yếu tố động viên của Kovach (1987), tác giả tiến hành nghiên cứu định tính thông qua thảo luận nhóm với các cán bộ cấp quản lý của Sacombank để điều chỉnh thang đo và biến quan sát cho phù hợp với tình hình thực tế tại ngân hàng. Kết quả nghiên cứu định tính xác định được thang đo gồm 07 yếu tố và 40 biến quan sát dùng cho nghiên cứu định lượng để đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Sacombank. Sau khi kiểm định thang đo nghiên cứu bằng phương pháp kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố EFA, tác giả thu được thang đo gồm 34 biến quan sát dùng để giải thích cho 07 biến độc lập là: (1) Tính chất công việc; (2) Thu nhập và phúc lợi; (3) Được công nhận; (4) Điều kiện làm việc; (5) Đào tạo và thăng tiến; (6) Lãnh đạo; (7) Đồng nghiệp. Thang đo này được sử dụng để đánh giá thực trạng động lực làm việc của nhân viên hiện nay. Thông qua số liệu khảo sát sơ cấp, dữ liệu thứ cấp mà tác giả thu thập được tại đơn vị cùng việc phỏng vấn trực tiếp các nhân viên đang làm việc tại Sacombank, tác giả đã đánh giá thực trạng, chỉ ra những điểm tích cực đang được triển khai cũng như phân tích những hạn chế và nguyên nhân khiến nhân viên bị giảm sút động lực làm việc. Để gia tăng hiệu quả và tính khách quan cho các giải pháp, tác giả tiến hành thảo luận nhóm với các cán bộ cấp quản lý để phân chia các vấn đề tồn đọng. Từ đó, tác giả đề xuất 04 nhóm giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề, đồng thời đưa ra những gợi ý duy trì những mặt tích cực, góp phần nâng cao động lực làm việc cho nhân viên trong thời gian tới.en
dc.format.medium90 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectNgân hàng thương mạien
dc.subjectCommercial banken
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectHuman resource managementen
dc.subjectĐộng lực làm việcen
dc.subjectWork motivationen
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleGiải pháp nâng cao động lực làm việc cho nhân viên tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín đến năm 2022en
dc.typeMaster's Thesesen
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.45 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.