Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56722
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen
dc.contributor.authorĐào Thị Minh Huyềnen
dc.date.accessioned2018-01-15T05:38:48Z-
dc.date.available2018-01-15T05:38:48Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004101en
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56722-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026197~S1-
dc.description.abstractThông qua ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính với phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS trên mẫu gồm 3.441 quan sát cùng chuỗi thời gian kéo dài từ ngày 01/08/2007 đến ngày 31/12/2016 cho cả 2 quốc gia là Mỹ và Việt Nam, đồng thời kết hợp với các kiểm định tự tương quan Durbin-Watson, kiểm định phương sai thay đổi White, và kiểm định bỏ sót biến, kết quả nghiên cứu thu được đã phần nào giúp tác giả đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra ban đầu là xác định và đo lường tác động của các công bố chính sách tiền tệ (mà ở đây là công bố lãi suất cơ bản của Fed) lên cấu trúc kỳ hạn lãi suất của Việt Nam. Cụ thể, kết quả nghiên cứu cho thấy tại Việt Nam, các thay đổi trong chính sách tiền tệ của Mỹ thông qua lãi suất cơ bản của Fed thực sự có tác động lên lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam và lãi suất bình quân liên ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2007–2016 nhưng sức ảnh hưởng đó không đủ lớn và mạnh mẽ bằng tác động lên lãi suất trái phiếu kho bạc và lãi suất bình quân liên ngân hàng Mỹ. Mức độ phù hợp của mô hình còn thấp và mô hình nghiên cứu còn tồn tại hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi, nguyên nhân có thể tính đến những diễn biến phức tạp trong thị trường tài chính quốc tế giai đoạn 2007–2016.en
dc.format.medium48 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen
dc.subjectLãi suấten
dc.subjectBankingen
dc.subjectInterest rateen
dc.titlePhân tích tác động từ việc công bố chính sách tiền tệ của Mỹ đến cấu trúc kỳ hạn của lãi suất tại Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.