Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56732
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Võ Văn Nhịen
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Tuyềnen
dc.date.accessioned2018-01-15T09:36:53Z-
dc.date.available2018-01-15T09:36:53Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004103-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56732-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026200~S1-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ KSNB); thực hiện kiểm định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát và văn hóa đạo đức đến tính hữu hiệu của hệ thống KSNB. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố có tác động đến tính hữu hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ lần lượt là: tố môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, thông tin truyền thông, hoạt động kiểm soát, giám sát, văn hóa đạo đức. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường tính hữu hiệu của hệ thống KSNB.en
dc.format.medium84 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị bệnh việnen
dc.subjectQuản trị điều hànhen
dc.subjectHospital managementen
dc.subjectExcutive managementen
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.HCMen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.