Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56820
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trương Đăng Thụyen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Anh Đàoen
dc.date.accessioned2018-01-22T04:13:05Z-
dc.date.available2018-01-22T04:13:05Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002953-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026354~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56820-
dc.description.abstractĐề tài phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang dựa trên mẫu khảo sát gồm 20 doanh nghiệp, trong đó có 6 doanh nghiệp có tham gia xuất khẩu gạo và 14 doanh nghiệp không có xuất khẩu gạo trong giai đoạn 2012 - 2016. Phân tích hồi quy dữ liệu bảng mô hình Tobit, kết quả phân tích cho thấy các biến tổng doanh thu, số lao động trung học phổ thông, vốn, số năm thành lập, tuổi chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả phân tích tác giả đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.en
dc.format.medium50 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectXuất khẩu gạoen
dc.subjectExport Riceen
dc.titlePhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.