Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56868
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Trần Tiến Khaien
dc.contributor.authorNguyễn Trung Kiênen
dc.date.accessioned2018-01-22T08:58:13Z-
dc.date.available2018-01-22T08:58:13Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002931-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026264~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56868-
dc.description.abstractĐề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên 120 nông hộ trên địa bàn huyện Hòn Đất, với số quan sát hợp lệ trong mẫu gồm 58 hộ trồng lúa và 59 hộ trồng khoai lang. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Về hiệu quả kinh tế, trồng khoai lang cho hiệu quả kinh tế cao hơn trồng lúa, doanh thu trung bình trồng khoai lang là 81,20 triệu đồng/ha/vụ, cao hơn trồng lúa 54,72 triệu đồng/ha/vụ; chi phí sản xuất khoai lang cao hơn lúc 18,57 triệu đồng/ha/vụ nhưng lợi nhuận trung bình cao hơn trồng lúa 36,21 triệu đồng/ha/vụ; hiệu quả chi phí và hiệu quả lao động trồng khoai lang đều cao hơn trồng lúa. Về kênh tiêu thụ sản phẩm, khoai lang tiêu thụ chủ yếu qua thương lái từ xa tới hoặc thông qua bán lẻ mà chưa có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đối với bán sản phẩm, có đến 50,85% số hộ khảo sát cho rằng giá bán sản phẩm thấp và phải bán sản phẩm thông qua trung gian chiếm 37,29% số hộ khảo sát. Những khó khăn chính của trồng khoai lang chủ yếu ở vật tư nông nghiệp biến động (chiếm 44,07% số hộ khảo sát), nhà kho bảo quản (chiếm 30,51% số hộ khảo sát). Từ kết quả khảo sát tác giả đã đưa ra một số khuyến nghị chính sách.en
dc.format.medium59 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectSản xuất nông nghiệpen
dc.subjectHiệu quả sản xuấten
dc.subjectAgricultural production-
dc.subjectProduction efficiency-
dc.titleSo sánh hiệu quả kinh tế giữa sản xuất lúa và khoai lang ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.12 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.