Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56874
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien
dc.contributor.authorTrần Thanh Tiệpen
dc.date.accessioned2018-01-22T09:11:17Z-
dc.date.available2018-01-22T09:11:17Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002921-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026270~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56874-
dc.description.abstractTác giả sử dụng cơ sở lý thuyết liên quan về vấn đề nghiên cứu như lý thuyết hành vi về tuân thủ quy định gồm tuân thủ quy định và tác dụng chính sách, các chính sách về quản lý tuân thủ, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tuân thủ, cơ sở lý thuyết về mô hình tuân thủ của Nielsen và Parker (2012) và các nghiên cứu liên quan để phân tích thực trạng việc tuân thủ quy định của các cơ sở kinh doanh phân bón. Tiến hành khảo sát 90 cơ sở kinh doanh phân bón trong đó có 7 doanh nghiệp và 83 hộ kinh doanh. Qua phân tích đặc điểm mẫu khảo sát và đánh giá thực trạng hành vi tuân thủ quy định kinh doanh phân bón của các cơ sở thông qua việc đánh giá các khía cạnh tuân thủ tự giác,các khía cạnh kiểm soát, các khía cạnh hình phạt, xử phạt; đánh giá mức độ khó khăn của các doanh nghiệp khi tuân thủ quy định và tình hình tuân thủ quy định kinh doanh phân bón. Kết quả phân tích cho thấy và điều kiện thực tế của tỉnh Kiên Giang, các thang đo Kiến thức quy định, Yếu tố lợi ích – chi phí, Khả năng bị báo cáo, Khả năng bị thanh tra – kiểm tra, Khả năng bị phát hiện, Sự chọn lọc để kiểm tra, Khả năng bị phạt, và Mức độ nghiêm trọng của hình phạt có giá trị trung bình mức độ đồng ý thấp. Điều này chứng tỏ, các yếu tố này ảnh hưởng đến sự tuân thủ các quy định kinh doanh phân bón của thương nhân. Thông qua đó, là cơ sở để tác giả luận văn đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao việc tuân thủ quy định của các cơ sở kinh doanh phân bón, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phân bón.en
dc.format.medium59 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLuật phápen
dc.subjectThương mạien
dc.subjectLawen
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ quy định quản lý nhà nước về phân bón của thương nhân trên địa bàn tỉnh Kiên Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.