Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56882
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thùy Dungen
dc.date.accessioned2018-01-22T09:24:05Z-
dc.date.available2018-01-22T09:24:05Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000002914-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026263~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56882-
dc.description.abstractĐề tài đã trình bày các cơ sở lý thuyết về công ty kiểm toán (CTKT), chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC), tổng hợp các nhân tố có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ (CLDV) kiểm toán BCTC. Tác giả rút ra được 08 biến độc lập đại diện cho 08 nhân tố ảnh hưởng tới CLDV Kiểm toán BCTC tại thành phố Hồ Chí Minh, 08 biến gồm có: quy mô, giá phí kiểm toán, nhiệm kỳ kiểm toán, danh tiếng CTKT, dịch vu phi kiểm toán, tính độc lập của kiểm toán viên, năng lực kiểm toán viên và mức độ chuyên sâu. Từ đó, tác giả đã đề xuất một biến phụ thuộc đại diện cho CLDV Kiểm toán BCTC tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi mô hình nghiên cứu được đưa ra, tác giả sử dụng phương pháp khảo sát bằng công cụ bảng câu hỏi. Trong số 200 bảng câu hỏi được gửi đi, tác giả đã thu được 177 kết quả hợp lệ phục vụ cho mô hình nghiên cứu. Kế tiếp, tác giả sử dụng 04 bước xử lý số liệu thu được gồm có đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan Pearson và cuối cùng là phân tích hồi quy tuyến tính bội. Trải qua 04 bước phân tích, có 03 biến độc lập bị loại do không đạt tiêu chuẩn phân tích, 05 biến độc lập còn lại được sắp xếp theo thứ tự ảnh hưởng đến CLDV Kiểm toán BCTC như sau: Mức độ chuyên sâu (1), Danh tiếng CTKT (2), Quy mô (3), Năng lực KTV (4), Tính độc lập của KTV (5).en
dc.format.medium101 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectKiểm toánen
dc.subjectChất lượng dịch vụen
dc.subjectAudit-
dc.subjectService quality-
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty kiểm toán độc lập tại Thành phố Hồ Chí Minhen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.