Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56915
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn Phúc Sinhen
dc.contributor.authorVũ Thị Phương Maien
dc.date.accessioned2018-01-29T02:36:35Z-
dc.date.available2018-01-29T02:36:35Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000004383-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026384~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56915-
dc.description.abstractKết quả đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronbach và kiểm định giá trị thang đo qua phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy thang đo có độ tin cậy cao và đảm bảo giá trị. Sau khi kiểm định các điều kiện cần thiết cho phân tích hồi qui và thấy tất cả đều thỏa mãn, chúng tôi tiến hành kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kết quả kiểm định hồi qui cho thấy 8 nhân tố tác động đều ở mức có ý nghĩa thống kê. Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường hội nhập, BCTC có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp thông tin đối với nhà đầu tư, các tổ chức quản lý, điều hành thị trường, là điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển hiệu quả và lành mạnh. Trong bối cảnh TTCK, đặc biệt là chứng khoán phái sinh còn khá non trẻ ở Việt Nam, những quy định và thực tế nội dung thông tin và công bố thông tin định kỳ trên BCTC và báo cáo thường niên của các CTNY bộc lộ một số vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến tính hữu ích của thông tin và CLTT BCTC trên thị trường.en
dc.format.medium78 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectBáo cáo tài chínhen
dc.subjectSản phẩm phái sinhen
dc.subjectThị trường chứng khoánen
dc.subjectFinancial statemen-
dc.subjectDerivative products-
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính đối với các công ty niêm yết có giao dịch sản phẩm phái sinh trên thị trường chứng khoánen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.52 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.