Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56981
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hà Xuân Thạchen
dc.contributor.authorNguyễn Ngọc Thúy Sơnen
dc.date.accessioned2018-02-07T00:49:32Z-
dc.date.available2018-02-07T00:49:32Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004154-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56981-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026472~S1-
dc.description.abstractĐề tài luận văn được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá chất lượng thông tin báo cáo tài chính (BCTC) và đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến chất lượng thông tin BCTC của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố tác động đến chất lượng thông tin BCTC với mức độ tác động lần lượt là: việc tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp, trình độ nhân viên kế toán, nhận thức của nhà quản lý, tổ chức của bộ máy kế toán, sự phù hợp của chính sách thuế. Từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thông tin báo cáo tài chính.-
dc.format.medium92 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chính-
dc.subjectChất lượng thông tin-
dc.subjectFinancial statement-
dc.subjectInformation quality-
dc.titleCác nhân tố tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa - nghiên cứu thực nghiệm ở tỉnh An Giangen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityAccounting = Kế toánen
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.