Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56983
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Dũngen
dc.contributor.authorĐinh Thị Hoài Thanhen
dc.date.accessioned2018-02-07T00:51:43Z-
dc.date.available2018-02-07T00:51:43Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004153-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/56983-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026471~S1-
dc.description.abstractĐề tài được tiến hành tại Bệnh viện Từ Dũ từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 12 năm 2017. Mục tiêu của nghiên cứu là sử dụng khung phân tích về cải cách bệnh viện và hướng dẫn đánh giá kết quả hoạt động của Harding và Preker (2003) để đánh giá kết quả thực hiện tự chủ tài chính của Bệnh viện Từ Dũ, từ đó đưa ra được những giải pháp, khuyến nghị để hiệu quả hoạt động của bệnh viện tốt hơn. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là nghiên cứu định tính, sử dụng công cụ thống kê mô tả. Khung phân tích xác định 5 mục tiêu của tự chủ có mối quan hệ đến 3 yếu tố của kết quả hoạt động của bệnh viện: hiệu quả, chất lượng và sự công bằng. Việc đánh giá kết quả hoạt động của bệnh viện thông qua 19 tiêu chí liên quan đến 3 nội dung hiệu quả, chất lượng và sự công bằng. Kết quả đánh giá việc thực hiện tự chủ của Bệnh viện Từ Dũ: Bệnh viện Từ Dũ đã thực hiện tự chủ đạt kết quả rất tốt trên cả 3 nội dung: hiệu quả hoạt động, chất lượng chuyên môn dịch vụ và sự công bằng trong cung cấp dịch vụ công.en
dc.format.medium62 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectQuản trị tài chính-
dc.subjectFinancial management-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titleĐánh giá kết quả thực hiện tự chủ tài chính của Bệnh viện Từ Dũ Thành phố Hồ Chí Minhen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
974.35 kBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.