Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57026
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Hươngen
dc.date.accessioned2018-02-26T03:24:57Z-
dc.date.available2018-02-26T03:24:57Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004265-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026498~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57026-
dc.description.abstractĐề tài đã trình bày tổng quan lý thuyết về tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng, ứng dụng Hiệp định Basel II và Basel III trong quản lý rủi ro doanh nghiệp. Phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong giai đoạn từ 2011 - 2016 cũng như thực trạng điều kiện áp dụng Basel II vào Ngân hàng TMCP Á Châu; đúc kết ra những nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu cao đối với các khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng và những mặt đạt được và chưa đạt được của hệ thống quản lý tín dụng. Từ những kết quả nghiên cứu trên, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu.en
dc.format.medium55 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien
dc.subjectQuản trị rủi roen
dc.subjectCommercial banken
dc.subjectRisk management-
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleGiải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châuen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.