Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen
dc.contributor.authorHuỳnh Phan Thanh Nhien
dc.date.accessioned2018-03-07T04:08:11Z-
dc.date.available2018-03-07T04:08:11Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004272-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026521~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57046-
dc.description.abstractTác giả trình bày cơ sở lý thuyết về đề tài nghiên cứu, kết hợp với việc thu thập, phân tích các số liệu cần thiết để có cái nhìn tổng quát về toàn bộ hệ thống. Tác giả tiến hành điều tra, phỏng vấn các nhà lãnh đạo và nhân viên để làm sáng tỏ hơn về hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH Kian Joo Can (Việt Nam). Thông qua kết quả phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống đánh giá thực hiện công việc, thông qua ý kiến đánh giá của các cán bộ nhân viên, kết quả từ nghiên cứu cho thấy hệ thống đánh giá thực hiện công việc tại Công ty bị ảnh hưởng bởi các nhân tố như sau: Quy trình đánh giá, Tiêu chuẩn đánh giá, Chu kì đánh giá, Phương pháp đánh giá, Trao đổi thông tin trong quá trình đánh giá, Kỹ năng của người đánh giá, Phản hồi kết quả đánh giá, Sử dụng kết quả đánh giá. Từ đó, tác giả đưa ra những giải pháp mang tính thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty.en
dc.format.medium77 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectĐánh giá nhân viên-
dc.subjectHuman resource management-
dc.subjectPerformance evaluation-
dc.titleHoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty TNHH Kian Joo Can (Việt Nam)en
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.