Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57055
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen
dc.contributor.authorNguyễn Chất Pháten
dc.date.accessioned2018-03-08T04:00:36Z-
dc.date.available2018-03-08T04:00:36Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004249-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026535~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57055-
dc.description.abstractLuận văn được thực hiện nhằm nghiên cứu tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế đối với các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam, từ đó đưa ra các nhận định và gợi ý chính sách. Ngoài ra bài nghiên cứu đánh giá thêm về tác động của các biến giải thích, biến tương tác liên quan đến các yếu tố về thể chế, chính trị, cơ sở hạ tầng và bất ổn kinh tế vĩ mô (hay còn được gọi là các năng lực hấp thụ địa phương trong các nghiên cứu trước đây) đến mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế. Bài viết sử dụng phương pháp S-GMM với dữ liệu bảng động của 30 nước đang phát triển trong thời kỳ 1987-2016, nghiên cứu thực nghiệm dựa trên mô hình hồi quy đa biến được sử dụng trong bài nghiên cứu trước đây của Alguacil, M., Cuadros, A. và Orts (2011). Việc sử dụng dữ liệu bảng giúp cho nghiên cứu thu thập được nhiều thông tin hơn về dữ liệu chéo cũng như dữ liệu thời gian, phương pháp S-GMM giúp khắc phục các khuyết tật của mô hình như đa cộng tuyến, phương sai thay đổi, tự tương quan, vần đề nội sinh, từ đó đưa ra các hệ số ước lượng tương đối chính xác hơn so với các phương pháp khác. Bên cạnh đó bài nghiên cứu cũng hồi quy mô hình với phương pháp OLS nhằm đưa ra các so sánh, nhận định về kết quả khác biệt giữa hai phương pháp Kết quả hồi quy cho thấy tác động của FDI đến tăng trưởng cũng như các nhóm biến về thể chế, hạ tầng, bất ổn kinh tế. Kết quả hồi quy cũng có sự khác biệt đối với mẫu toàn bộ các nước và mẫu gồm các nước có thu nhập trung bình cao và mẫu các nước có thu nhập trung bình thấp.en
dc.format.medium49 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectTăng trưởng kinh tếen
dc.subjectEconomic growthen
dc.subjectĐầu tư quốc tế-
dc.subjectĐầu tư trực tiếp nước ngoài-
dc.subjectInternational investment-
dc.subjectForeign direct investment-
dc.titleMối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế: vai trò của các yếu tố chất lượng thể chế, cơ sở hạ tầng và môi trường vĩ môen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.