Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57056
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Hữu Huy Nhựten
dc.contributor.authorVũ Hoàng Minhen
dc.date.accessioned2018-03-08T04:05:08Z-
dc.date.available2018-03-08T04:05:08Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004243-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026539~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57056-
dc.description.abstractLuận văn sử dụng mẫu dữ liệu 280 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2006 – 2016 với số quan sát 2739 doanh nghiệp – năm để phân tích ảnh hưởng của thanh khoản chứng khoán đến chính sách chi trả cổ tức của các công ty dựa vào phương pháp tiếp cận của Jiang và các cộng sự (2017). Qua đó, luận văn tìm thấy rằng thanh khoản cổ phiếu có tác động cùng chiều đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp. Điều này cho thấy rằng khi thanh khoản của cổ phiếu được cải thiện thì các nhà đầu tư của các doanh nghiệp có quyền yêu cầu các nhà quản trị của doanh nghiệp chi trả mức cổ tức cao hơn. Ngoài ra, luận văn cũng xem xét vai trò của vấn đề bất cân xứng thông tin, chi phí đại diện và dòng tiền thặng dư đến mối quan hệ giữa thanh khoản cổ phiếu và chính sách chi trả cổ tức. Luận văn tìm thấy rằng các doanh nghiệp không được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Big 4, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (sở hữu nhà nước nhỏ hơn 50%) và dòng tiền thặng dư thì tác động của thanh khoản cổ phiếu đến chính sách chi trả cổ tức sẽ mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, luận văn cũng phát hiện rằng các đặc điểm khác của doanh nghiệp có tác động đáng kể đến chính sách chi trả cổ tức của các doanh nghiệp. Cụ thể, lợi nhuận, đòn bẩy, tiền mặt có ảnh hưởng cùng chiều đến chính sách chi trả cổ tức của các doanh nghiệp. Các yếu tố khác như quy mô doanh nghiệp, cơ hội đầu tư, số lượng thành viên HĐQT lại có mối quan hệ ngược chiều với chính sách cổ tức của các doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu.en
dc.format.medium70 tr.en
dc.language.isoVietnameseen
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectChi trả cổ tứcen
dc.subjectDividend paymenten
dc.subjectThanh khoản-
dc.subjectLiquidity-
dc.subjectCổ phiếu-
dc.subjectStock-
dc.titleghiên cứu mối tương quan giữa thanh khoản của chứng khoán và chi trả cổ tức của doanh nghiệp tại Việt Namen
dc.typeMaster's Thesesen
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.