Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57093
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lý Thị Minh Châuen
dc.contributor.authorBùi Quang Thườngen
dc.date.accessioned2018-03-22T03:59:59Z-
dc.date.available2018-03-22T03:59:59Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode : 1000004475-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026575~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57093-
dc.descriptionBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en
dc.description.abstractLuận văn đã trình bày các khái niệm liên quan đến quản lý nhân sự mà trọng tâm hướng tới là phương thức quản lý và nâng cao năng lực của nhân lực hiện đại: quản lý nhân sự thông qua quản lý năng lực của nhân lực. Đồng thời, luận văn đã tổng hợp các nội dung trong chính sách công tác tuyển dụng, đào tạo của công ty Daekyo Việt Nam. Từ hệ thống lý luận và công tác khảo sát thực nghiệm, luận văn đã có cơ sở để đánh giá thực trạng công tác nâng cao năng lực cho nhân lực của công ty Daekyo Việt Nam.Từ các thực trạng của công ty Daekyo, luận văn đã hướng đến các nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong nâng cao năng lực của nhân lực. Đồng thời, luận văn cũng đề xuất phương hướng để nâng cao năng lực của nhân lực công ty Daekyo Việt Nam.en
dc.format.medium78 tr.en
dc.language.isovien
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen
dc.subjectHuman resource managementen
dc.titleNâng cao năng lực của nhân lực công ty TNHH DAEKYO Việt Nam giai đoạn 2017-2025en
dc.typeMaster's Thesesen
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.66 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.