Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57121
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Tố Ngaen_US
dc.contributor.authorNguyễn Đỗ Quỳnh Nhien_US
dc.date.accessioned2018-04-05T04:05:02Z-
dc.date.available2018-04-05T04:05:02Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004444-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026526~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57121-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
dc.description.abstractSố liệu để thực hiện bài nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của 20 ngân hàng TMCP Việt Nam từ năm 2006 đến năm 2016. Tác giả trình bày cơ sở lý thuyết về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại, cơ sở lý thuyết về hoạt động góp vốn của các đối tác nước ngoài; lược khảo một số nghiên cứu trước đây. Tác giả trình bày thực trạng hoạt động góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài tại các ngân hàng TMCP Việt Nam; đánh giá hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong hoạt động góp vốn của các đối tác nước ngoài qua phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính thực tế qua các năm. Đầu tiên, hoạt động góp vốn của các đối tác nước ngoài được đại diện bởi MacroFP, tác giả chưa tìm thấy sự cải thiện lợi nhuận nhưng lại làm tăng chi phí hoạt động của ngân hàng. Việc các đối tác chiến lược nước ngoài khi vào giai đoạn đầu góp vốn, sẽ tăng cường chuyển giao công nghệ, đổi mới sản phẩm, nâng cao nguồn nhân lực, chuyển giao kinh nghiệm quản lý, nên sẽ dẫn tới chi phí tăng cao trong ngắn hạn. Tuy nhiên trong dài hạn, hoạt động góp vốn nước ngoài vào các ngân hàng TMCP Việt Nam được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Ở cấp độ vi mô, nghiên cứu này chỉ ra rằng hoạt động góp vốn của các đối tác nước ngoài là một nhân tố tích cực giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam. Kết quả thực nghiệm đã cho thấy ROA và NIM, hai chỉ tiêu quan trọng đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều đồng biến với tỷ lệ MicroFP, với ý nghĩa thống kê là 5%.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectHiệu quả hoạt độngen_US
dc.subjectCommercial banken_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleHiệu quả kinh doanh của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong hoạt động góp vốn của các đối tác nước ngoài vào Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.16 MBAdobe PDFDownload    Request a copy
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.