Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57122
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorĐỗ Văn Lắmen_US
dc.date.accessioned2018-04-05T04:08:16Z-
dc.date.available2018-04-05T04:08:16Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004277-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026530~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57122-
dc.descriptionDevelopment Economics = Kinh tế phát triểnen_US
dc.description.abstractNghiên cứu hướng tới các mục tiêu: xác định các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa an toàn bệnh nhân trong bối cảnh tại Bệnh Viện Truyền máu Huyết Học TP.HCM, đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tác động đến an toàn bệnh nhân, hình thành các hàm ý chính sách.Văn hóa an toàn bệnh nhân được đánh giá giá tich cực nhất ở lĩnh vực” Làm việc nhóm khoa/phòng, lĩnh vực có ảnh hưởng tích cực tiếp theo là “Tổ chức học tập-cải tiến liên tục. Lĩnh vực “ Bàn giao ca trực và chuyển bệnh” có phản hồi tích cực thấp nhất là lĩnh vực “Nhân sự. Sử dụng nghiên cứu định lượng , dùng bộ câu hỏi HSPSC ( Hospital Survey on Patient Safety Culture) của AHRQ được chuẩn hóa sang tiếng việt và Sở Y tế khuyến cáo sử dụng khảo sát văn hóa an toàn bệnh nhân. Phương pháp thống kê mô tả để xác định thực trạng văn hóa an toàn bệnh nhân tại Bệnh Viện từ đó làm nền tảng hỗ trợ cho kết quả của phương pháp định lượng. Qua đó, xây dựng hàm hồi quy dường như không liên quan-SUR) với biến phụ thuộc là văn hóa an toàn bệnh nhân, biến độc lập (biến giải thích) gồm các thành phần (chức danh nghề nghiệp, thời gian làm việc tại khoa, thời gian làm việc tại bệnh viện, thu nhập, thời gian làm việc ở bệnh viện(giờ/tuần) và chức vụ. Mã hóa bộ dữ liệu đã thu thập được và nhập dữ liệu vào phần mềm STATA 13.0, SPSS 16.0 và Microsoft Excel 2010 để tiến hành phân tích thống kê bộ dữ liệu đã khảo sát. Tiếp đến sử dụng phép kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) để đánh giá độ tin cậy của bộ câu hỏi, xác định độ giá trị phân biệt và giá trị hội tụ. Kết quả từ mô hình hồi quy cho thấy “Chức danh nghề nghiệp” ảnh hưởng hầu như tất cả đến các thành phần văn hóa an toàn bệnh nhân. Trong đó, yếu tố chức danh nghề nghiệp ảnh hưởng nhiều nhất đến “Tổ chức học tập-cải tiến liên tục”, “Không trừng phạt khi có sai sót” và “Tần suất báo cáo sự cố” với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê .Qua số liệu nghiên cứu, tác giả nhận thấy nhóm nữ hộ sinh/điều dưỡng quan tâm đến lĩnh vực “Không trừng phạt khi có sai sót” hơn Bác sĩ. Nhóm kỹ thuật viên có “Tần suất báo cáo sự cố” tốt hơn nhóm Bác sĩ “Thời gian làm việc tại khoa” có ảnh hưởng đến giao tiếp cởi mỡ, hỗ trợ quản lý an toàn bệnh nhân, không trừng phạt khi có sai sót và bàn giao ca trực và chuyển bệnh với sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Yếu tố “Thời gian làm việc ở bệnh viện” có ảnh hưởng hầu hết đến văn hóa an toàn bệnh nhân , ngoại trừ lĩnh vực tổ chức học tập – cải tiến liên tục và không trừng phạt khi có sai sót.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị bệnh việnen_US
dc.subjectVăn hóa tổ chứcen_US
dc.subjectHospital managementen_US
dc.subjectOrganizational cultureen_US
dc.subjectInvestment planning-
dc.subjectKế hoạch đầu tư-
dc.titleNghiên cứu văn hóa an toàn bệnh nhân tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
item.languageiso639-1vi-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.