Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57127
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Thị Thu Hiềnen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Kim Dungen_US
dc.date.accessioned2018-04-05T07:01:51Z-
dc.date.available2018-04-05T07:01:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004472-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026562~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57127-
dc.descriptionAccounting = Kế toánen_US
dc.description.abstractYêu cầu của những người làm nghề kiểm toán là cần lấy lại niềm tin của công chúng về hoạt động kiểm toán về việc nâng cao chất lượng hoạt động, hoàn thiện các quy định và chuẩn mực liên quan. Ngoài ra, bản thân người sử dụng cũng cần phải nâng cao hiểu biết của mình về hoạt động kiểm toán, hiểu rõ bản chất và mục tiêu của kiểm toán. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả có thể khẳng định được rằng có tồn tại sự khác biệt cảm nhận thông điệp từ BCKT tại Việt Nam. Khác biệt tồn tại ở những vấn đề về trách nhiệm của KTV và Ban Giám đốc đơn vị được kiểm toán; mức tin tưởng, vai trò của BCKT; khả năng KTV phát hiện gian lận và nhận thức về ý nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng trên BCKT. Từ đó tác giả đề xuất những giải pháp nhằm thu hẹp sự khác biệt này từ phía KTV và người sử dụng BCKT. Những giải pháp này dựa trên thực tế khảo sát nghiên cứu và các quy định hiện tại tại Việt Nam cũng như yêu cầu của thế giới.en_US
dc.format.medium78 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectKiểm toánen_US
dc.subjectAuditen_US
dc.titleNghiên cứu sự khác biệt về cảm nhận thông điệp từ Báo cáo kiểm toán giữa kiểm toán viên, người sử dụng Báo cáo kiểm toán và đơn vị được kiểm toán tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
item.languageiso639-1vi-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.