Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Ngọc Dungen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Tuyết Thanhen_US
dc.date.accessioned2018-04-05T07:04:14Z-
dc.date.available2018-04-05T07:04:14Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004464-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026554~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57128-
dc.descriptionAccounting = Kế toánen_US
dc.description.abstractVới phương pháp nghiên cứu thực nghiệm bằng cách sử dụng bảng câu hỏi kết hợp nghiên cứu định tính để tiến hành khảo sát các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Việt Nam. Qua đó các vấn đề phát sinh trong thực tiễn của doanh nghiệp sẽ được khảo sát nhằm nêu lên thực trạng vận dụng các quy định pháp lý về thuế và quy định pháp lý về kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giai đoạn hiện nay. Dựa trên sự vận dụng hướng dẫn của chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực kế toán quốc tế, phương pháp tài khoản và ghi sổ kép để theo dõi và ghi nhận thuế TNDN, cũng như quan tâm đến trình bày thông tin trên BCTC; tác giả đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm giải quyết những vấn đề vướng mắc liên quan đến công tác kế toán TNDN của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cũng đề cập những giải pháp hỗ trợ đối với từng chủ thể liên quan chủ yếu đến chính sách thuế TNDN.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectThuế thu nhập doanh nghiệpen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectIncome taxen_US
dc.titleVấn đề kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong các doanh nghiệp có vốn đều tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
item.languageiso639-1vi-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.