Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57164
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Hữu Dũngen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thái Đăngen_US
dc.date.accessioned2018-05-15T09:19:09Z-
dc.date.available2018-05-15T09:19:09Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherBarcode: 1000000236-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1021170~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57164-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu xuất phát từ yếu tố con ngƣời để tìm hiểu xu hƣớng tiêu dùng của ngƣời dân đối với ruợu, bia. Các nhân tố mà đề tài nghiên cứu bao gồm thị hiếu, sở thích, những tác động từ xã hội (bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, nhà sản xuất rƣợu, bia), giá cả rƣợu, bia, tác động từ chính sách pháp luật của Nhà nƣớc…ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến hành vi tiêu dùng của ngƣời dân đối với rƣợu, bia, từ đó xác định nguyên nhân vì sao ngƣời dân lại chuyển từ hành vi sử dụng sang hành vi lạm dụng rƣợu, bia và định hình xu hƣớng phát triển trong xã hội hiện nay – điển hình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSử dụng rượuen_US
dc.subjectAlcohol useen_US
dc.subjectNghiện rượuen_US
dc.subjectAlcoholismen_US
dc.titleLạm dụng rượu bia trên địa bàn thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng : thực trạng và giải phápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Management = Quản lý kinh tếen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.