Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57332
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn Thị Ngọc Trangvi
dc.contributor.otherTrần Ngọc Thơvi
dc.contributor.otherNguyễn Hữu Tuấnvi
dc.date.accessioned2018-06-05T07:19:22Z-
dc.date.available2018-06-05T07:19:22Z-
dc.date.issued2016-8-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://jabes.ueh.edu.vn/Home/SearchArticle?article_Id=bc641fc6-c5db-4236-8d5b-d3d7d5b59098-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57332-
dc.description.abstractNghiên cứu phân tích truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở VN trong mối quan hệ thay đổi lãi suất tín phiếu kho bạc (Tbill) và lãi suất thị trường liên ngân hàng truyền dẫn vào lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại (NHTM). Tác giả sử dụng dữ liệu thống kê theo tháng giai đoạn 1/1999 - 11/2015 cho các mô hình TAR, MTAR và mô hình EC-EGARCH (1,1)-M. Các mô hình này giúp phát hiện đồng liên kết bất cân xứng và phân tích hành vi điều chỉnh cứng nhắc lãi suất bán lẻ và tác động của bất ổn lãi suất, hiệu ứng đòn bẩy. Kết quả chỉ ra có hiện tượng đồng liên kết bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất liên ngân hàng và Tbill vào lãi suất tiền gửi, và tác động bất ổn lãi suất đến dao động lãi suất bán lẻ trong tất cả các mô hình. Bên cạnh đó, tác giả còn tìm thấy hiệu ứng đòn bẩy trong truyền dẫn lãi suất liên ngân hàng vào lãi suất cho vay.vi
dc.formatPortable Document Format (PDF)-
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhvi
dc.relation.ispartofTạp chí phát triển kinh tếvi
dc.relation.ispartofseriesJED, Vol.27(8)-
dc.subjectTruyền dẫn lãi suất, bán lẻvi
dc.subjectBất cân xứngvi
dc.subjectBất ổn lãi suấtvi
dc.subjectTARvi
dc.subjectMTARvi
dc.titleBất ổn lãi suất và truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Namvi
dc.typeJournal Article-
dc.format.firstpage21-
dc.format.lastpage41-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeJournal Article-
item.fulltextOnly abstracts-
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:JABES in Vietnamese
Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.