Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57475
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thu Hàen_US
dc.date.accessioned2018-06-29T09:03:13Z-
dc.date.available2018-06-29T09:03:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004225-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026634~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57475-
dc.description.abstractĐề tài nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra các yếu tố chia sẻ tri thức của công chức tại Sở Tài Chính TP. HCM. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu trước đây về chia sẻ tri thức, đề tài thực hiện nghiên cứu định tính nhằm thực hiện các yếu tố có ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của công chức, đưa ra mô hình nghiên cứu, thực hiện điều chỉnh thang đo để đưa vào. Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng trên số lượng 178 phiếu khảo sát hợp lệ. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS để kiểm định, đánh giá độ tin cậy của các thang đo qua hệ số Cronbach alpha, kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của công chức tại Sở Tài Chính TP. HCM là: Niềm tin, giao tiếp, lãnh đạo, cấu trúc tổ chức và hệ thống công nghệ thông tin. Yếu tố thời gian trong mô hình nghiên cứu không có ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của công chức tại Sở Tài Chính TP. HCM.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lực-
dc.subjectPublic management-
dc.subjectHuman resource management-
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến chia sẻ tri thức của công chức tại Sở Tài Chính TP. HCMen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.