Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57500
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Kim Yếnen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Anh Gáien_US
dc.date.accessioned2018-07-02T03:32:11Z-
dc.date.available2018-07-02T03:32:11Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004350-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026948~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57500-
dc.description.abstractTác giả trình bày lý luận về tiền gửi tiết kiệm, tiến trình ra quyết định gửi tiết kiệm, các nghiên cứu trước đây, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tiền gửi tiết kiệm của khách hàng và đưa ra mô hình đề nghiên cứu đề nghị. Đề tài xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Vietinbank Bình Phước; đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm, yếu tố nào là quan trọng nhất trong việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng. Luận văn sử dụng kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định tính (thống kê, so sánh, khảo sát khách hàng) và phương pháp định lượng. Sử dụng phần mềm SPSS để phân tích dữ liệu thu thập đưa ra kết quả nghiên cứu. Qua nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố tác động đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng theo các mức độ lần lượt là: (1) Thương hiệu có hệ số cao nhất 0.212 , (2) Lãi suất có hệ số 0.197, (3) Nhân tố tiện lợi(0.138), tiếp sau các nhân tố quan trọng là chính sách chăm sóc khách hàng, nhân viên ngân hàng, thủ tục và chiêu thị. Từ kết quả đó giúp ngân hàng có chiến lược kinh doanh, đề ra các chính sách giải pháp phù hợp để ngày càng thu hút khách hàng.en_US
dc.format.medium68 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectNghiên cứu khách hàngen_US
dc.subjectBankingen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Bình Phướcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.