Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57511
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Dương Anh Sơnen_US
dc.contributor.authorHuỳnh Út Mườien_US
dc.date.accessioned2018-07-02T03:53:53Z-
dc.date.available2018-07-02T03:53:53Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004238-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1026665~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57511-
dc.description.abstractTrên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành, các tài liệu và thực tiễn áp dụng xử lý tranh chấp hợp đồng trong mua bán thủy sản trên địa bàn tỉnh, luận văn đã đi vào nghiên cứu và phân tích để có được một cách nhìn toàn diện hơn; đánh giá thực trạng pháp luật về xử lý vi phạm hợp đồng thương mại. Đồng thời, luận văn cũng đã đưa ra một số kiến nghị đối với việc hoàn thiện và áp dụng các quy định pháp luật về chế tài thương mại để đạt đuợc hiệu quả cao hơn. Hiện nay, đã có nhiều tài liệu, công trình khoa học nghiên cứu về hợp đồng và trách nhiệm do vi phạm hợp đồng thương mại. Trên cơ sở kế thừa những kết quả đã có, luận văn đã cập nhập và phân tích những vấn đề cơ bản nhất khi tìm hiểu về xử lý tranh chấp vi phạm hợp đồng thương mại, quy định mới nhất của pháp luật về các hình thức chế tài xử lý tranh chấp. Các nội dung đưa ra đều xuất phát từ góc độ lý luận kết hợp với phân tích thực tiễn và cũng chỉ ra những khiếm khuyết của pháp luật trong việc quy định về xử lý do vi phạm hợp đồng thương mại. Từ những nội dung của luận văn góp phần đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật về hợp đồng và xử lý tranh chấp do vi phạm hợp đồng thương mại.en_US
dc.format.medium59 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLuật thương mạien_US
dc.subjectCommercial lawen_US
dc.subjectHợp đồng thương mại-
dc.subjectCommercial contrast-
dc.titlePháp luật về xử lý vi phạm hợp đồng mua bán thủy hải sản tại Cà Mau - Thực trạng và giải phápen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.