Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57534
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Hoàng Hải Yếnen_US
dc.contributor.authorPhạm Quốc Huyen_US
dc.date.accessioned2018-07-16T01:46:52Z-
dc.date.available2018-07-16T01:46:52Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000004511-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027127~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57534-
dc.description.abstractHoạch định tài chính cá nhân là một khái niệm tương đối mới tại Việt Nam. Trong xu thế đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng bán lẻ, các ngân hàng thương mại đang thúc đẩy việc phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, trong đó việc phát triển một dịch vụ khép kín nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng đang trở nên cần thiết đối với các ngân hàng trong quá trình chăm sóc khách hàng. Nhữ ng hạn chế về pháp lý, về trình độ CNTT, về khả năng đáp ứng chuyên môn của nhân viên và những khó khăn trong sự kết hợp các sản phẩm dịch vụ hiện tại để trở thành một sản phẩm đồng nhất đang là vấn đề cản trở việc triển khai dịch vụ nêu trên tại Việt Nam. Đẩy mạnh việc chuẩn hóa thông tin khách hàng, khai thác tối đa các lợi thế về sản phẩm dịch vụ sẵn có và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ nhân viên Ngân hàng là một trong số những giải pháp nhằm phát triển sản phẩm Hoạch định và quản lý tài chính cá nhân.en_US
dc.format.medium62 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàngen_US
dc.subjectDịch vụ khách hàngen_US
dc.subjectBanking-
dc.subjectCustomer services-
dc.titleTriển khai dịch vụ tư vấn hoạch định và quản lý tài chính cá nhân - trường hợp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBanking = Ngân hàngen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.