Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57556
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorMai Ngọc Ánhen_US
dc.date.accessioned2018-07-17T02:39:01Z-
dc.date.available2018-07-17T02:39:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005355-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027100~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57556-
dc.descriptionFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
dc.description.abstractBài nghiên cứu nhằm mục tiêu phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank). Bài nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích các số liệu thu thập tài chính và hoạt động kinh doanh của Vietcombank nhằm đánh giá, phân tích thực trạng về hoạt động kinh doanh nói chung và mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng; đồng thời thực hiện khảo sát ý kiến 150 người dùng về mức độ hài lòng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Vietcombank. Bên cạnh đó, bài nghiên cứu cũng sử dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA nhằm so sánh hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu vào nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu ra của Vietcombank so với các ngân hàng thương mại khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình kinh và tài chính có sự phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 5 năm trở lại đây cùng với việc tập trung phát triển mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các cấp lãnh đạo của Vietcombank trong mục tiêu chiến lược hoạt động đến năm 2020. Trên cở sở kết quả khảo sát người dùng dịch vụ của Vietcombank, phần lớn người dùng hài lòng với chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ do Vietcombank cung cấp, tuy nhiên với mức độ trung thành chưa cao. Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp đề xuất nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho Vietcombank trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt và thay đổi nhanh chóng.en_US
dc.format.medium52 tr.en_US
dc.language.isovien_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectDịch vụ ngân hàng bán lẻen_US
dc.subjectCommercial banken_US
dc.subjectRetail banking servicesen_US
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1vi-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.