Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57660
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorProf. Dr. Nguyễn Trọng Hoàien_US
dc.contributor.authorLê Trương Hải Yếnen_US
dc.date.accessioned2018-08-30T08:22:50Z-
dc.date.available2018-08-30T08:22:50Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005561-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1027799~S8-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57660-
dc.description.abstractMục tiêu chính của nghiên cứu này là để mô tả các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết nhân viên Công ty Cổ phần Vinafreight. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu thống kê mô tả từ dữ liệu khảo sát dựa vào khung phân tích được áp dụng trong thiết kế và quy trình nghiên cứu, thu thập dữ liệu cũng như phân tích dữ liệu. Dữ liệu chính sẽ được thu thập bằng cách sử dụng bảng câu hỏi được chia thành ba phần. Dữ liệu sẽ được phân tích bằng các số liệu thống kê mô tả (Min, Max, Mean) sử dụng công cụ SPSS. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ gắn kết sáu yếu tố tác động đến sự gắn kết nhân viên tương ứng với mục tiêu nghiên cứu thứ hai với giá trị trung bình từ cao đến thấp lần lượt là: Yêu cầu công việc (Mean = 3.94), môi trường làm việc (Mean = 3.9), quan hệ giữa giám sát và cộng sự (Mean = 3.75), những đặc điểm cá nhân (Mean = 3.74), đặc điểm công việc và thiết kế công việc (Mean = 3.64) và cuối cùng thấp nhất là yếu tố phát triển nguồn nhân lực (Mean = 3.63). Dựa vào những phát hiện để đề ra những giải pháp cụ thể để tăng cường sự gắn kết nhân viên.en_US
dc.format.medium71 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGắn kết nhân viênen_US
dc.subjectQuản trị nhân sự-
dc.subjectMôi trường làm việc-
dc.subjectEmployee Engagement-
dc.titleĐánh giá các yếu tố tác động đến sự gắn kết nhân viên tại Công ty Cổ phần VINAFREIGHTen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.