Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57680
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Khắc Quốc Bảoen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Huyềnen_US
dc.date.accessioned2018-09-12T02:45:13Z-
dc.date.available2018-09-12T02:45:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005365-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1027753~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57680-
dc.description.abstractDựa trên mô hình nghiên cứu của Booynanam (2014), Moore và Wang (2014) và Bahmani-Oskooee và Saha (2015), nghiên cứu xây dựng mô hình đa biến gồm biến phụ thuộc là Chỉ số chứng khoán VN-Index và các biến độc lập gồm Tỷ giá hối đoái danh nghĩa, Chỉ số sản xuất công nghiệp, Chỉ số giá tiêu dùng và Cung tiền M2. Để ước lượng mô hình, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích định lượng tiếp cận mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL: Autoregressive Distributed Lag) được đề xuất bởi Perasan, Shin & Smith (2001). Dữ liệu dùng trong nghiên cứu được lấy từ nguồn Datastream. Theo cách tiếp cận tuyến tính, nghiên cứu cho thấy tỷ giá danh nghieax hiệu dụng, lạm phát và cung tiền M2 đều tác động lên chỉ số giá chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn và dài hạn (tỷ giá danh nghĩa hiệu dụng tác động cùng chiều lên VN-Index cả trong ngắn hạn và dài hạn, cung tiền M2 tác động ngược chiều lên VN-Index trong ngắn hàn và cùng chiều trong dài hạn, cung tiền M2 tác động ngược chiều lên VN-Index trong cả ngắn hạn và dài hạn, riêng chỉ số sản xuất công nghiệp thì không có tác động lên chỉ số giá chứng khoán VIệt Nam). Với cách tiếp cận phi tuyến tính ARDL, nghiên cứu cho thấy biến động trong tỷ giá danh nghĩa hiệu dụng có tác động bất đối xứng lên chỉ số giá chứng khoán Việt Nam cả trong ngắn hạn và dài hạn. Lạm phát và cung tiền M2 trong mô hình NARDL này có tác động lên chỉ số giá chững khoan, còn chỉ số sản xuất công nghiệp thì không có tác động (lạn phát có tác động ngược chiều lên VN-Index trong ngắn và dài hạn, cung tiền M2 có tác động ngược chiều lên VN-Index trong ngắn hạn - không tác động trong dài hạn).en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectThị trường chứng khoánen_US
dc.subjectChỉ số giáen_US
dc.subjectTỷ giá hối đoáien_US
dc.subjectStock marketen_US
dc.subjectPrice indexen_US
dc.subjectExchange rateen_US
dc.titleTác động đối xứng của sự thay đổi trong tỷ giá hối đoái đến chỉ số giá chứng khoán Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.