Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57707
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorNgô, Như Trangen_US
dc.date.accessioned2018-09-21T02:20:51Z-
dc.date.available2018-09-21T02:20:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005160-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027143~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57707-
dc.description.abstractĐề tài được thực hiện với mục tiêu kiểm định mối quan hệ giữa sự công bằng trong tổ chức và hành vi công dân của nhân viên. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài bao gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Trong đó, nghiên cứu định tính được sử dụng để xây dựng, hiệu chỉnh và làm rõ thang đo. Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định các giả thuyết. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự thay đổi về thang đo của các khái niệm khi áp dụng tại điều kiện Việt Nam. Các thành phần của Sự công bằng có mối tương quan với Hành vi công dân. Tuy nhiên, khi kiểm định sự tác động đồng thời của các biến độc lập đến biến phụ thuộc bằng Phương pháp hồi qui bội thì kết quả cho thấy chỉ có 3 biến có tác động tích cực đến Hành vi công dân bao gồm: Công bằng phân phối, Công bằng qui trình và Công bằng thông tin. Biến Công bằng tương tác cá nhân không có tác động có ý nghĩa thống kê. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy không có sự khác biệt giữa nam và nữ hay giữa các nhóm trình độ học vấn trong việc thực hiện Hành vi công dân trong tổ chức. Xuất phát từ khám phá của nghiên cứu, ba đề xuất dành cho các nhà quản trị được xây dựng nhằm đảm bảo tính công bằng trong tổ chức và từ đó giúp gia tăng hành vi công dân của nhân viên, gia tăng sự gắng kết và đóng góp của nhân viên cho tổ chức.en_US
dc.format.medium56 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen_US
dc.subjectHành vi công dân tổ chứcen_US
dc.subjectHuman resource managementen_US
dc.subjectOrganizational citizenship behavioren_US
dc.titleNghiên cứu sự ảnh hưởng của công bằng trong tổ chức đến hành vi công dân của nhân viên tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.