Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57789
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Huỳnh Lợien_US
dc.contributor.authorPhan Đàm Trung Tínen_US
dc.date.accessioned2018-10-18T05:57:45Z-
dc.date.available2018-10-18T05:57:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006391-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028145~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57789-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động; đánh giá những ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động; đề xuất một số kiến nghị đối với các doanh nghiệp, các nhà quản lý và các đối tượng khác để gia tăng việc áp dụng kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động. Tác giả tiến hành phân tích định lượng qua dữ liệu được thu thập từ những ý kiến khách quan của các đối tượng khảo sát về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến áp dụng hệ thống thông tin kế toán chi phí trên cơ sở hoạt động tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; kiểm định độ tin cậy bằng hệ số Cronbach's Alpha; phân tích nhân tố EFA. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng theo thứ tự giảm dần: sự cạnh tranh, huấn luyện và đào tạo, sự hỗ trợ và tham gia của quản lý cấp cao, chất lượng của hệ thống công nghệ thông tin và là mức độ quan trọng của thông tin chi phí.en_US
dc.format.medium90 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectHệ thống thông tin kế toánen_US
dc.subjectAccounting information systemen_US
dc.subjectHệ thống lưu trữ và truy cập thông tinen_US
dc.subjectInformation storage and retrieval systemsen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến áp dụng hệ thống kế toán dựa trên cơ sở hoạt động (ABC) – nghiên cứu các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.