Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57804
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorNguyễn Tuấn Kiệten_US
dc.date.accessioned2018-10-22T01:45:43Z-
dc.date.available2018-10-22T01:45:43Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005588-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028064~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57804-
dc.description.abstractNhằm giúp cho diêm dân khai thác tốt thế mạnh, tăng thu nhập và bảo tồn phát triển nghề muối truyền thống lâu đời, tác giả sử dụng phương pháp định tính, dựa trên mô hình kim cương trong khung phân tích NLCT cụm ngành của Michael Porter để xác định những thế mạnh, những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh cụm ngành muối của tỉnh và đề xuất một số chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành muối của tỉnh một cách bền vững. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả nhận định cụm ngành muối của tỉnh hiện tại đang gặp bất lợi ở Nhóm điều kiện nhân tố sản xuất: lực lượng lao động hiện nay của ngành muối đang bị già hóa, diêm dân chưa áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất muối, chưa tận dụng hết các nguồn nguyên liệu sau muối để sản xuất, chế biến các sản phẩm khác; Nhóm bối cảnh và chiến lược cạnh tranh: thương hiệu Muối Bà Rịa đang bị giả rất nhiều do tỉnh chưa xây dựng được chỉ dẫn địa lý, liên kết thị trường còn lỏng lẻo; khả năng nghiên cứu, tiếp cận thị trường mới còn hạn chế nên chưa có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu; chưa có quy mô sản xuất lớn, chưa hình thành được các công ty sản xuất muối tập trung như các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa đã làm, thiếu hợp tác, liên kết giữa tác nhân trong ngành và các ngành có liên quan, chưa tạo được sự liên kết, hỗ trợ trong sản xuất và tiêu thụ muối. Các khuyến nghị đề xuất: (1) Nhà nước cần có chính sách ổn định giá muối; (2) Thu hút các doanh nghiệp lớn để sản xuất muối công nghiệp; (3) Đào tạo, chuyển giao công nghệ; (4) Thực hiện nghiêm quy hoạch vùng sản xuất muối; (4) Xây dựng chỉ dẫn địa lý; (5) Công tác khuyến diêm và hỗ trợ đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất muối; (6) Giải pháp về công trình và phi công trình thích ứng với kịch bản nước biển dâng.en_US
dc.format.medium73 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgành muốien_US
dc.subjectNăng lực cạnh tranhen_US
dc.subjectSalt industryen_US
dc.subjectCompetitivenessen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành muối tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.