Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57806
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Nguyễn Ngọc Địnhen_US
dc.contributor.authorDương Đức Bảo Trâmen_US
dc.date.accessioned2018-10-22T01:52:00Z-
dc.date.available2018-10-22T01:52:00Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005572-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027987~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57806-
dc.description.abstractMục tiêu của bài nghiên cứu là kiểm tra tác động của sự gia tăng đòn bẩy đến các hành vi quản trị lợi nhuận dựa trên cơ sở dồn tích của một tập mẫu gồm các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ năm 2009 đến 2015. Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng để tính toán các khoản dồn tích có thể điều chỉnh nhằm đại diện cho hành vi của các nhà quản lý tác động đến đòn bẩy tài chính của công ty. Dựa trên các lý thuyết về các điều khoản nợ, bài nghiên cứu thu được kết quả rằng đòn bẩy tài chính có tương quan dương đối với quản trị lợi nhuận ở các công ty Việt Nam. Các bằng chứng thực nghiệm cho thấy sự gia tăng đòn bẩy tạo động lực cho các nhà quản lý thực hiện các hành vi điều chỉnh lợi nhuận.en_US
dc.format.medium38 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị lợi nhuậnen_US
dc.subjectLợi nhuậnen_US
dc.subjectNợen_US
dc.subjectProfit managementen_US
dc.subjectProfiten_US
dc.subjectDebten_US
dc.subjectCorprate finance-
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.titleTác động của nợ đến quản trị lợi nhuận dồn tích – bằng chứng thực nghiệm tại các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 – 2015en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.