Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Huỳnh Đức Lộngen_US
dc.contributor.authorHoàng Như Hoàng Oanhen_US
dc.date.accessioned2018-10-22T03:44:07Z-
dc.date.available2018-10-22T03:44:07Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006370-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028298~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57819-
dc.description.abstractCăn cứ vào những nghiên đi trước và các lý thuyết liên quan đến việc phân tích ảnh hưởng của tính hữu hiệu của hệ thống KSNB đến Chất lượng hệ thống (thông tin kế toán) TTKT quản trị, tác giả tiến hành tổng hợp, đề xuất các nhóm nhân tố và phân tích các nhóm nhân tố tác động đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó chỉ rõ ảnh hưởng của tính hữu hiệu hệ thống KSNB đến Chất lượng hệ thống TTKT quản trị. Để tiến hành phân tích, tác giả tiến hành thu thập dữ liệu khảo sát với thời gian khảo sát và thu thập số liệu trong vòng 3 tháng từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2017 của 250 doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng cho nghiên cứu này là phương pháp mô hình hồi quy tuyến tính SEM. Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, tác giả ứng dụng phần mềm SPSS và AMOS để phân tích dữ liệu và chạy mô hình, và đã thu thập được các kết quả như sau: các nhân tố ảnh hưởng đến Tính hữu hiệu của hệ thống KSNB bao gồm 5 nhân tố: (1) Môi trường kiểm soát, (2) Đánh giá rủi ro, (3) Hoạt động kiểm soát, (4) Thông tin và truyền thông, (5) Giám sát; trong đó nhân tố Giám sát tác động mạnh nhất, kế đến là các nhân tố Thông tin và truyền thông, Hoạt động kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Môi trường kiểm soát. Và hơn hết, kết quả mô hình còn cho thấy được sự ảnh hưởng của tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ đến chất lượng hệ thống thông tin kế toán quản trị.en_US
dc.format.medium101 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toán quản trịen_US
dc.subjectKiểm soát nội bộen_US
dc.subjectHệ thống thông tin kế toánen_US
dc.subjectManagerial accountingen_US
dc.subjectAccounting information systemen_US
dc.subjectInternal controlen_US
dc.subjectTài chính doanh nghiệp-
dc.subjectCorporate finance-
dc.titleẢnh hưởng của tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ lên chất lượng hệ thống thông tin kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.