Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57913
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Hồ Viết Tiếnen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Phương Ngaen_US
dc.date.accessioned2018-11-01T07:55:03Z-
dc.date.available2018-11-01T07:55:03Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005571-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1027988~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57913-
dc.description.abstractTác giả trình bày tổng quan các lý thuyết liên quan đến trách nhiệm xã hội của tổ chức, các khía cạnh của trách nhiệm xã hội và trách nhiệm xã hội trong khu vực công. Trên cơ sở lý luận và các mô hình trước đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu chính thức bao gồm việc đánh giá nhận thức của CBCC qua các khía cạnh trách nhiệm xã hội đối với khách hàng, người lao động, nhà cung ứng,, nhà quản lý, cộng đồng, môi trường đồng thời khảo sát một số đặc điểm cá nhân để đánh giá sơ bộ quan niệm về các quyết ddinhj làm việc trong khu vực công. Tiếp theo, tác giả phân tích, đánh giá nhận thức về trách nhiệm xã hội nhưng chưa sâu, còn mơ hồ nên chưa hoàn toàn nhận thức đúng đắn trước các khía cạnh của trách nhiệm xã hội. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp kiến nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội của cán bộ, công chức trong thời gian tới.en_US
dc.format.medium60 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị nguồn nhân lựcen_US
dc.subjectPublic managementen_US
dc.subjectQuản trị nhân sựen_US
dc.subjectHành chính côngen_US
dc.subjectTrách nhiệm xã hội của doanh nghiệpen_US
dc.subjectPersonnel managementen_US
dc.subjectCorporate social responsibilityen_US
dc.subjectCSRen_US
dc.titleGiải pháp hoàn thiện nhận thức về trách nhiệm xã hội của công chức tại Sở Tài chính Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.