Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57922
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lý Thị Minh Châuen_US
dc.contributor.authorTô Đình Mệnhen_US
dc.date.accessioned2018-11-01T09:37:37Z-
dc.date.available2018-11-01T09:37:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005597-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028001~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57922-
dc.description.abstractTác giả khái quát tổng thể về khái niệm phân phối và vai trò của phân phối; nhận diện và định vị vai trò của người mua trung gian - nhà phân phối trong cấu trúc kênh phân phối; từ đó xác định được các chức năng của nhà phân phối đang được áp dụng. Qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo phân tích kinh doanh của Công ty từ năm 2013 - 2017, tác giả phân tích thực trạng về những vấn đề cơ bản của doanh nghiệp liên quan đến tài chính, các chỉ số kinh doanh, cơ cấu doanh thu, tác giả làm nổi bật những vấn đề tồn tại mang tính chất cơ bản của doanh nghiệp hiện nay để xác lập những vấn đề cần được giải quyết. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động phân phối tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3.en_US
dc.format.medium64 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.subjectQuản trị kênh phân phốien_US
dc.subjectKênh tiếp thịen_US
dc.subjectDistribution channel managementen_US
dc.subjectMarketing channelsen_US
dc.titleHoàn thiện hoạt động phân phối tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quận 3en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityExcutive Master of Business Administration (EMBA) = Thạc sĩ điều hành cao cấpen_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.