Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57942
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Văn Dươngen_US
dc.contributor.authorĐồng Thị Phươngen_US
dc.date.accessioned2018-11-07T08:30:12Z-
dc.date.available2018-11-07T08:30:12Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007122-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028606~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57942-
dc.description.abstractLuận văn nghiên cứu tác động của quản trị công ty đến tính kịp thời của báo cáo tài chính (BCTC) của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh đã đạt được. Luận văn đã tập trung trình bày những lý luận về tính kịp thời của BCTC và cấc yếu tố thuộc về quản trị. Luận văn sử dụng dữ liệu bảng được thu thập từ 50 công ty niêm yết trong giai đoạn 2014 - 2016. Kết quả nghiên cứu cho thấy được tính kịp thời của BCTC của các công ty niêm yết giai đoạn 2014-2016 bị tác động bởi các yếu tố: tính độc lập, sự kiên nhiệm, cổ đông lớn, quy mô tài sản, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và công ty kiểm toán độc lập Big4.en_US
dc.format.medium70 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectBáo cáo tài chínhen_US
dc.subjectQuản trị điều hànhen_US
dc.subjectFinancial statementsen_US
dc.subjectExcutive managementen_US
dc.titleẢnh hưởng của quản trị công ty dến tính kịp thời của báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.