Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57963
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Trần Đăng Khoaen_US
dc.contributor.authorNguyễn Tấn Lộcen_US
dc.date.accessioned2018-11-09T02:23:46Z-
dc.date.available2018-11-09T02:23:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005585-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028068~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/57963-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích và đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Việt - Pháp Sản xuất Thức ăn gia súc (PROCONCO). Đề tài sử dụng phương pháp lấy ý kiến chuyên gia; kỹ thuật điều tra bảng hỏi. Tác giả trình bày cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệp; thực trạng và đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp tại PROCONCO. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp tại PROCONCO.en_US
dc.format.medium77 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectVăn hóa doanh nghiệpen_US
dc.subjectCorporate cultureen_US
dc.titleHoàn thiện văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Việt - Pháp sản xuất thức ăn gia súcen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.