Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58021
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Đinh Công Khảien_US
dc.contributor.authorQuan Hán Xươngen_US
dc.date.accessioned2018-11-19T03:24:13Z-
dc.date.available2018-11-19T03:24:13Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006374-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028556~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58021-
dc.description.abstractLuận văn nhằm khám phá tác động của các yếu tố, đặc biệt là yếu tố niềm tin và hoạt động đội, đến hành vi chia sẻ tri thức giữa giảng viên các trường đại học công lập tại TP.HCM. Từ lược khảo lý thuyết, tác giả hình thành mô hình nghiên cứu gồm năm yếu tố chính tác động đến hành vi chia sẻ tri thức của các giảng viên các trường đại học công lập tại TP.HCM, bao gồm: cơ chế khen thưởng, văn hóa tổ chức, niềm tin vào tri thức bản thân, hoạt động đội và hệ thống công nghệ thông tin. Để hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề ra, tác giả hình thành quy rình trình nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp nghiên cứu thích hợp. Cụ thể, Quy trình nghiên cứu của luận văn là sự kết hợp giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Các phương pháp định tính được sử dụng để hình thành thang đo chính thức. Trong khi đó, các phương pháp định lượng thích hợp được sử dụng nhằm đánh giá mức độ tác động của các yếu tố đến hành vi chia sẻ tri thức. Từ lược khảo các nghiên trước, tác giả hình thành thang đo sơ bộ về các yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức giữa các giảng viên các trường đại chỉnh thang đo trước khi tiến hành khảo sát chính thức trên mẫu lớn. Theo đó, bản câu hỏi chính thức được hình thành bao gồm 23 biến quan sát để đo lường năm yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức và biến phụ thuộc hành vi chia sẻ tri thức. Luận văn thực hiện khảo sát hoạt động chia sẻ tri thức giữa các giảng viên các trường đại học công lập tại TP.HCM với 400 phiếu khảo sát phát ra thông qua gửi bản giấy trực tiếp và gửi trực tuyến qua email cá nhân. Số phiếu khảo sát hợp lệ thu được là 297 quan sát, đạt yêu cầu về cỡ mẫu. Bằng các kỹ thuật kinh tế lượng phù hợp, kết quả kiểm định chỉ ra năm yếu tố đều có ảnh hưởng có ý nghĩa đến hoạt động chia sẻ tri thức tri thức của các giảng viên với mức độ tác động từ mạnh đến yếu lần lượt như sau: hệ thống công nghệ thông tin, niềm tin vào tri thức bản thân và hoạt động đội, văn hóa tổ chức, hệ thống khen thưởng. Từ đó, tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách.en_US
dc.format.medium87 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectGiảng viênen_US
dc.subjectChia sẻ tri thứcen_US
dc.subjectLecturersen_US
dc.subjectKnowledge sharingen_US
dc.titleCác yếu tố tác động đến hành vi chia sẻ tri thức của giảng viên các Trường Đại học Công lập tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.