Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorLê Thị Thanh Hườngen_US
dc.date.accessioned2018-12-05T07:48:19Z-
dc.date.available2018-12-05T07:48:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000005637-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028567~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58273-
dc.description.abstractĐề tài xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Nam Đồng Nai; phân tích, đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Nam Đồng Nai để cho thấy những kết quả đạt được và những thiếu sót còn tồn đọng, nguyên nhân của từng yếu tố có ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng dịch vụ tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Nam Đồng Nai. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu định lượng: nghiên cứu định tính thông qua phương pháp phỏng vấn chuyên gia; Nghiên cứu định lượng: được thực hiện dựa trên nguồn thông tin thu thập từ các phiếu đánh giá của khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại BIDV Nam Đồng Nai. Mẫu được khảo sát theo phương pháp thuận tiện, phi xác suất với những KH đến giao dịch tại BIDV Nam Đồng Nai, từ kết quả đó nhận xét thống kê mô tả, kiểm định thang đo và đánh giá chất lượng của dịch vụ nghiên cứu. Thang đo được kiểm định sơ bộ bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Kết quả là có 5 yếu tố chính của chất lượng dịch vụ: (1) Sự tin cậy, (2)Sự đáp ứng, (3) Năng lực phục vụ, (4) Sự đồng cảm, (5) Phương tiện hữu hình. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ đó cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Nam Đồng Nai nói riêng và hệ thống BIDV nói chung.en_US
dc.format.medium98 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNgân hàng thương mạien_US
dc.subjectDịch vụ tín dụngen_US
dc.subjectCommercial banksen_US
dc.subjectCredit servicesen_US
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Nam Đồng Naien_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.