Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58331
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phan Quốc Tấnen_US
dc.contributor.authorVũ Thị Hoài Thuen_US
dc.date.accessioned2018-12-26T07:39:01Z-
dc.date.available2018-12-26T07:39:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006448-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028840~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58331-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm đưa ra được các yếu tố thể hiện sự ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sài Gòn Thành Phố Mở đến năm 2023. Căn cứ để tác giả lựa chọn được mô hình nghiên cứu và đề xuất các yếu tố ảnh hưởng là dựa vào việc tổng hợp các nghiên cứu tóm lược các mô hình của các nghiên cứu đi trước đã sử dụng trong việc đánh giá về nâng cao chất lượng dịch vụ. Dựa vào mô hình nghiên cứu lý thuyết, tác giả sử dụng các phương pháp kỹ thuật thảo luận nhóm, kỹ thuật thiết kế bảng câu hỏi khảo sát nhằm tìm hiểu khám phá điều chỉnh các thành phần của thang đo và thang đo chất lượng dịch vụ. Thông qua việc phân tích dữ liệu nghiên cứu, tác giả đã đưa ra một số kết quả về các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, kết quả kiểm định thang đo cho thấy các biến quan sát không phù hợp để đo lường các thang đo bao gồm thang đo Tin cậy - biến quan sát TC2. Các biến quan sát còn lại của các thang đo đều có độ tin cậy cao. Đánh giá chung về thực trạng chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sài Gòn Thành Phố Mở giai đoạn 2018 - 2023, có thể thấy chất lượng dịch vụ của công ty chưa được đánh giá cao ở một số yếu tố như Tính đáp ứng, sự tin cậy, sự đồng cảm và phương tiện hữu hình. Vì vậy tác giả để xuất các giải pháp tương ứng nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ nhằm gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sài Gòn Thành Phố Mở giai đoạn 2018 - 2023.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectSự hài lòng của khách hàngen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectConsumer satisfactionen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.titleGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tổ chức sự kiện nhằm gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng tại Công ty TNHH MTV Sài Gòn Thành Phố Mở đến năm 2023en_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.