Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58334
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Dương Kim Thế Nguyênen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Bích Ngọcen_US
dc.date.accessioned2018-12-26T07:50:30Z-
dc.date.available2018-12-26T07:50:30Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006445-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028838~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58334-
dc.description.abstractHoạt động cho thuê tài chính có ý nghĩa vô cùng to lớn và thiết thực đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay. Với tính chất và đặc thù của hoạt động cho thuê tài chính, các vấn đề xoay quanh nợ xấu và hoạt động thu hồi nợ phát sinh trong hoạt động cho thuê tài chính vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức và chưa có một khung pháp lý riêng trong quản trị và thu hồi nợ trong hoạt động cho thuê tài chính. Do đó, ngoài biện pháp bán nợ xấu cho VAMC, DATC hoặc các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo quy định của pháp luật khác, thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính, sử dụng trích lập dự phòng hay tái cơ cấu doanh nghiệp, xử lý tài sản bảo đảm vẫn được chú trọng và là biện pháp thu hồi nợ có hiệu quả nhất. Khung pháp lý về tài sản bảo đảm như đăng ký giao dịch bảo đảm, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ dần nhận được sự quan tâm một cách đúng mức và đang trong tiến trình được hoàn thiện dần. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện các quy định của pháp luật vẫn còn gặp nhiều khó khăn và chưa đảm bảo tính khả thi, chính vì vậy, chất lượng thu hồi nợ bằng xử lý tài sản bảo đảm vẫn còn thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu cũng như kỳ vọng như các nhà làm luật đã đặt ra khi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ trong hoạt động cho thuê tài chính, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý tài sản bảo đảm và nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hồi nợ trong các tổ chức tín dụng nói chung và trong công ty cho thuê tài chính nói riêng.en_US
dc.format.medium63 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectCho thuê tài chínhen_US
dc.subjectThu hồi nợen_US
dc.subjectTài sản thế chấpen_US
dc.subjectFinancial leasingen_US
dc.subjectDebt recoveryen_US
dc.subjectCollateralen_US
dc.subjectNgân hàng-
dc.subjectBanking-
dc.titleXử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ trong hoạt động cho thuê tài chính tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityEconomic Law = Luật kinh tếen_US
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.