Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58425
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Lê Thị Phương Vyen_US
dc.contributor.authorVõ Thị Ngọc Chien_US
dc.date.accessioned2019-01-11T02:55:39Z-
dc.date.available2019-01-11T02:55:39Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006459-
dc.identifier.urihttps://opac.ueh.edu.vn/record=b1028866~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58425-
dc.description.abstractNghiên cứu này sử dụng phân tích dữ liệu bảng để kiểm tra mối tương quan giữa sự tự tin quá mức của người quản lý với vấn đề đầu tư quá mức, dưới tác động của cấu trúc sở hữu và chi phí đại diện. Kết quả bài nghiên cứu cho thấy những công ty có người quản lý quá tự tin thường sẽ đầu tư quá mức. Bên cạnh đó, phân tích sâu hơn cho thấy rằng cấu trúc sở hữu của các công ty Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa sự tự tin quá mức của người quản lý với vấn đề đầu tư, các công ty sở hữu Nhà nước sẽ thể hiện rõ mối tương quan này.en_US
dc.format.medium44 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectĐầu tưen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectInvestmenten_US
dc.titleSự quá tự tin của nhà quản lý và vấn đề đầu tư quá mức: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityFinance - Banking = Tài chính - Ngân hàngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.