Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58533
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Phong Nguyênen_US
dc.contributor.authorMai Thị Lệ Huyềnen_US
dc.date.accessioned2019-02-12T10:06:41Z-
dc.date.available2019-02-12T10:06:41Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007102-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028642~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58533-
dc.description.abstractLuận văn này kiểm định tác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách và kiến thức quản trị chi phí đến sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc và kiểm định tác động của sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc đến kết quả công việc của nhà các nhà quản trị tại các doanh nghiệp tại Việt Nam. Mô hình và các giả thuyết nghiên cứu đã được kiểm định bằng phần mềm SmartPLS3.0 với 270 mẫu nghiên cứu, được thu thập từ các nhà quản trị cấp trung và cấp cơ sở đang làm việc tại các doanh nghiệp tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Sự tham gia vào dự toán ngân sách có tác động dương đến sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc; (2) Kiến thức quản trị chi phí có tác động dương đến sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc; (3) Sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc có tác động dương đến kết quả công việc. Từ kết quả nghiên cứu thu được, luận văn đã đem lại một số hàm ý lý thuyết và hàm ý quản lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam nhằm tăng kết quả công việc cho các nhà quản trị. Đề tài đã giải quyết được các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra cụ thể: Sự tham gia vào dự toán ngân sách và kiến thức quản trị chi phí có tác dương đến sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc và sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc có tác động dương đến kết quả công việc của các nhà quản trị. Dựa trên kết quả nghiên cứu, tác giả đã trình bày những đóng góp của đề tài về hàm ý lý thuyết góp phần bổ sung về cơ sở lý luận đang còn thiếu tại Việt Nam và hàm ý về mặt thực tiễn giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam trong việc nâng cao kết quả công việc thông qua sự tham gia vào dự toán ngân sách, tăng cường kiến thức quản trị chi phí cũng như chia sẻ thông tin theo chiều dọc và cũng giúp họ hiểu được mối quan hệ giữa các biến với nhau để nhà quản trị thấy được tầm quan trọng của biến này đối với biến kia nhằm tìm ra phương án tác động để gia tăng kết quả công việc.en_US
dc.format.medium94 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectLãnh đạoen_US
dc.subjectHiệu quả công việcen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectJob performanceen_US
dc.titleTác động của sự tham gia vào dự toán ngân sách và kiến thức quản trị chi phí đến sự chia sẻ thông tin theo chiều dọc nhằm nâng cao kết quả công việc của các nhà quản trị doanh nghiệp tại Việt Namen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.