Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58587
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Văn Tânen_US
dc.contributor.authorHồng Hoàng Kimen_US
dc.date.accessioned2019-02-22T07:46:24Z-
dc.date.available2019-02-22T07:46:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006473-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029192~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58587-
dc.description.abstractDựa trên nền tảng lý thuyết, tác giả đi vào phân tích đánh giá chất lượng dịch vụ (CLDV) của các nhà hàng Nhật Bản thuộc Tập đoàn Khải Hưng bao gồm yếu tố về cơ sở vật chất, sản phẩm dịch vụ, quy trình phục vụ, yếu tố con người nhằm phát hiện ra những điều tốt mà nhà hàng đạt được cũng như điểm chưa tốt, những thuận lợi cũng như trở ngại của nhà hàng. Từ đó, tác giả đề ra các giải pháp nâng cao CLDV ăn uống của hệ thống nhà hàng Nhật Bản thuộc Tập đoàn Khải Hưng nhằm thu hút mạnh hơn các khách hàng, mang lại lợi nhuận cho nhà hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống nhà hàng Nhật Bản thuộc tập đoàn Khải Hưng trên thị trường. Tình hình cung cấp CLDV ăn uống tại hệ thống nhà hàng Nhật Bản thuộc Tập đoàn Khải Hưng trong những năm gần đây có thể nhận xét là khá tốt, điều này nhờ vào chiến lược kinh doanh đúng đắn của hệ thống nhà hàng Nhật Bản thuộc Tập đoàn Khải Hưng và sự nổ lực hoàn thành công việc của toàn bộ nhân viên. Những hạn chế trong CLDV ăn uống tại hệ thống nhà hàng Nhật Bản thuộc Tập đoàn Khải Hưng đã được tác giả đề xuất những giải pháp khắc phục. Một số giải pháp đưa ra bao gồm: Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà hàng, Nâng cao trình độ đội ngũ lao động, Đa dạng hoá các sản phẩm nhà hàng với giá cả cạnh tranh, Lựa chọn nguồn cung cấp nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng, Đẩy mạnh và tăng cường xúc tiến, quảng bá hình ảnh và nghiên cứu thị trường, Nâng cao những nhận thức của toàn thể nhà hàng về tầm quan trọng của CLDV, Xây dựng và ấp dụng hệ thống quản trị chất lượng.en_US
dc.format.medium153 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNhà hàngen_US
dc.subjectChất lượng dịch vụen_US
dc.subjectRestaurantsen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.titleNâng cao chất lượng dịch vụ cho hệ thống nhà hàng Nhật Bản thuộc tập đoàn Khải Hưngen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Coursework) = Quản trị kinh doanh (hướng nghề nghiệp)en_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.