Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58598
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAssoc. Prof. Dr. Bùi Thanh Trángen_US
dc.contributor.authorTrần Thị Họa Mien_US
dc.date.accessioned2019-02-25T07:17:45Z-
dc.date.available2019-02-25T07:17:45Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007147-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028951~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58598-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay của du khách; xây dựng mô hình nghiên cứu, kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu cũng như đánh giá mức độ quan trọng của mỗi nhân tố tác động đến ý định chọn homestay của du khách; xác định sự khác biệt của các nhóm yếu tố nhân khẩu học về ý định chọn homestay; đề xuất các hàm ý chính sách cho nhà nước và các hàm ý quản trị cho chủ homestay để nhằm giúp chủ homestay nắm bắt được những nhu cầu mong muốn và động lực của khách hàng, cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh, an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động homestay ngày càng phát triển. Trong giai đoạn nghiên cứu định tính, dựa vào thảo luận với 5 chuyên gia và thảo luận nhóm tập trung với 10 thành viên, tác giả có kết quả nghiên cứu với 31 biến quan sát, trong đó 28 biến quan sát đo lường cho 6 biến độc lập và 3 biến quan sát đo lường cho 1 biến phụ thuộc. Đến nghiên cứu định lượng, tác giả phát ra 400 bảng câu hỏi khảo sát, thu về được 347 tuy nhiên có 23 bảng trả lời không đạt nên tổng cộng có 324 bảng khảo sát hợp lệ và tác giả nhập số liệu vào phần mềm SPSS. Để kiểm tra độ tin cậy của thang đo, tác giả sử dụng hệ số Cronbach‘s Alpha, sau khi kiểm định hệ số Cronbach‘s Alpha thì có 4 biến quan sát bị loại khỏi mô hình, còn lại 27 biến quan sát. Tiếp tục tác giả phân tích nhân tố khám phá EFA rút trích ra được 6 nhân tố độc lập từ 24 biến đo lường, tác giả lần lượt đặt tên là nhân tố phương tiện hữu hình, quảng cáo, thái độ, động lực, tính kinh tế và chuẩn chủ quan. Kết quả nghiên cứu kiểm định cho thấy các nhân tố tác động đến tích cực đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú khi du lịch bao gồm: thái độ, chuẩn chủ quan, động lực, phương tiện hữu hình, tính kinh tế, quảng cáo. Từ đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị.en_US
dc.format.medium124 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectDu lịchen_US
dc.subjectNghiên cứu khách hàngen_US
dc.subjectTourismen_US
dc.subjectCustomer servicesen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn homestay làm nơi lưu trú khi du lịchen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityCommercial Business = Kinh doanh thương mạien_US
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.