Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Ngọc Toànen_US
dc.contributor.authorNguyễn Thị Thanh Trầmen_US
dc.date.accessioned2019-02-26T08:54:07Z-
dc.date.available2019-02-26T08:54:07Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007123-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1028827~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58612-
dc.description.abstractTác giả trình bày các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán (DVKT) của các doanh nghiệp (DN); trình bày những nội dung liên quan đến cơ sở lý thuyết về dịch vụ (khái niệm và đặc điểm) và DVKT (khái niệm, các sản phẩm công ty DVKT cung cấp, điều kiện hành nghề kế toán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay). Bên cạnh đó tác giả cũng trình bày những lý thuyết giải thích hành vi người tiêu dùng của Philip Kotler (2013), mô hình TRA, mô hình TPB. Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp như: tính chất đặc thù của DNPM; Lợi ích, Giá phí dịch vụ; Độ tin cậy; Trình độ chuyên môn; Thương hiệu. Thông qua việc hệ thống các nghiên cứu trước có liên quan đến đề tài nghiên cứu, cơ sở lý thuyết về quyết định lựa chọn dịch vụ và các lý thuyết giải thích hành vi người tiêu dùng, tác giả làm căn cứ xây dựng mô hình nghiên cứu đề xuất của đề tài. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua thảo luận với các chuyên gia xác định mô hình nghiên cứu chính thức về các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp phần mềm (DNPM) TP. HCM, và hiệu chỉnh thang đo cho các biến nghiên cứu trong đề tài này. Phương pháp nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình hồi quy đa biến để đánh giá sự tác động của các nhân tố đến quyết định lựa chọn DVKT của các DNPM TP. HCM; trong đó biến phụ thuộc là quyết định lựa chọn DVKT của các DNPM TP. HCM và các biến độc lập tính chất đặc thù của DNPM, Lợi ích , Giá phí dịch vụ, Độ tin cậy, Trình độ chuyên môn, Thương hiệu. Thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình và các thang đo được sử dụng trong nghiên cứu là có ý nghĩa. Kết quả của nghiên cứu nêu rõ có 6 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn DVKT của các DNPM TP.HCM. Mỗi một nhân tố có mức độ tác động đến quyết định lựa chọn DVKT của các DNPM TP.HCM và được sắp xếp theo trật tự từ cao xuống thấp như sau: Độ tin cậy, trình độ chuyên môn, thương hiệu cộng ty, giá phí dịch vụ, lợi ích công ty và cuối cùng là nhân tố tính chất đặc thù của DNPM. Từ đó, tác giả đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao quyết định lựa chọn DVKT của các DNPM TP.HCM.en_US
dc.format.medium118 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectDịch vụ kế toánen_US
dc.subjectAccountingen_US
dc.subjectAccounting servicesen_US
dc.titleCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp phần mềm tại Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.