Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58754
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Nguyễn Viết Bằngen_US
dc.contributor.authorPhạm Minh Phươngen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T06:35:51Z-
dc.date.available2019-04-25T06:35:51Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006826-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029371~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58754-
dc.description.abstractĐề tài tìm hiểu các yếu tố tác động đến nỗ lực sáng tạo của nhân viên qua đó đưa ra các hàm ý trong quá trình quản trị sự sáng tạo của nhân viên trong tổ chức: Đánh giá tác động trực tiếp của sự trao đổi lãnh đạo – thành viên và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến nỗ lực sáng tạo và gián tiếp thông qua trung gian sự đồng dạng với tổ chức; Đánh giá tác động gián tiếp của đặc điểm tính cách đồng thuận đến nỗ lực sáng tạo thông qua sự đồng dạng với tổ chức. Phương pháp luận được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp hỗn hợp bằng cách kết hợp giữa nghiên cứu định tính và (thông qua thảo luận nhóm tập trung) và nghiên cứu định lượng (thông qua khảo sát các đối tượng khảo sát) để kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu. Tác giả lần lượt thực hiện phân tích Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, và kiểm định mô hình lý thuyết thông qua phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Các khái niệm được đo lường trong nghiên cứu bao gồm: (1) sự trao đổi lãnh đạo - thành viên, (2) trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, (3) đặc tính đồng thuận, (4) sự đồng dạng với tổ chức và (5) nỗ lực sáng tạo được kế thừa và hiệu chỉnh ở nghiên cứu định tính. Kết quả là sự trao đổi lãnh đạo – thành viên có tác động đến sự đồng dạng với tổ chức và nỗ lực sáng tạo của nhân viên; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có tác động tích cực đến sự đồng dạng với tổ chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, CSR là quan trọng với tổ chức, cả hình ảnh bên ngoài và các yếu tố nội tại doanh nghiệp. Thực hiện CSR cung cấp hình ảnh tích cực đến cộng đồng và gia tăng sự tự hào của nhân viên tại tổ chức; Khi kiểm định lại mối quan hệ CSR và CEF tại bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh, không đủ dữ liệu thống kê để kết luận CSR có tác động trực tiếp đến nỗ lực sáng tạo của nhân viên; Đặc tính đồng thuận có tác động tích cực đến sự đồng dạng với tổ chức; Sự đồng dạng với tổ chức có tác động tích cực đến nỗ lực sáng tạo. Thông qua kết quả, nghiên cứu sẽ cung cấp các hàm ý cho các nhà quản lý trong quá trình quản trị sự sáng tạo của tổ chức.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKhả năng sáng tạoen_US
dc.subjectĐộng lực làm việcen_US
dc.subjectCreative abilityen_US
dc.subjectWork motivationen_US
dc.titleMột số yếu tố tác động đến nỗ lực sáng tạo của nhân viên dưới vai trò trung gian của sự đồng dạng với tổ chức: nghiên cứu trường hợp các doanh nghiệp tại Tp. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityBusiness Administration (by Research) = Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu)en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextreserved-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.