Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58776
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Phạm Xuân Thànhen_US
dc.contributor.authorTrác Hồng Sươngen_US
dc.date.accessioned2019-04-25T08:56:17Z-
dc.date.available2019-04-25T08:56:17Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherBarcode: 1000006821-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029321~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58776-
dc.description.abstractĐề tài nhằm tìm hiểu, xác định các nhân tố tác động đến hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn TP.HCM; phân tích và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại các trường cao đẳng công lập. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm có 5 nhân tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại các trường cao đẳng công lập: hệ thống pháp lý và các văn bản hướng dẫn, hệ thống kiểm soát nội bộ, trình độ của nhân viên kế toán, sự quan tâm công tác kế toán của lãnh đạo nhà trường và hệ thống công nghệ thông tin với 27 biến quan sát. Dữ liệu được thu thập và xử lý thông qua phần mềm SPSS 22.0 để phân tích. Sử dụng phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha và độ giá trị thang đo EFA để kiểm định các nhân tố. Kết quả các biến quan sát được nhóm thành 5 nhân tố đưa vào phân tích hồi quy. Kết quả cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán như sau: nhân tố QT (sự quan tâm công tác kế toán của lãnh đạo nhà trường) có tác động cùng chiều mạnh nhất lên tổ chức kế toán (công tác tổ chức kế toán), nhân tố tác động cùng chiều mạnh kế tiếp là CNTT (công nghệ thông tin), tiếp theo là nhân tố TD (trình độ của nhân viên kế toán), kế đến là nhân tố KSNB (hệ thống kiểm soát nội bộ), nhân tố tác động yếu nhất trong 5 nhân tố là HTPL (hệ thống pháp lý và các văn bản hướng dẫn). Từ đó đề xuất ra những giải pháp thích hợp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn TP.HCM.en_US
dc.format.medium72 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectKế toánen_US
dc.subjectAccounting-
dc.titleNhững nhân tố tác động đến hoàn thiện công tác tổ chức kế toán tại các Trường Cao đẳng công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.grantfulltextreserved-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.fulltextFull texts-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.