Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58818
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Quang Huânen_US
dc.contributor.authorLê Thị Hườngen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T02:25:00Z-
dc.date.available2019-05-23T02:25:00Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007657-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029602~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58818-
dc.description.abstractNghiên cứu được thực hiện nhằm (1) Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng của nhân viên văn phòng; (2) Đo lường ảnh hưởng của các yếu tố đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động; (3) Xác định sự khác biệt trong ý định sử dụng đối với các nhóm giới tính khác nhau, độ tuổi khác nhau, trình độ học vấn khác nhau và mức thu nhập khác nhau. Mô hình nghiên cứu bao gồm 6 thành phần yếu tố tác động với 21 biến quan sát dựa trên cơ sở lý thuyết của Venkatesh và cộng sự (2012) và Ming-Chi Lee (2008) và 1 biến phụ thuộc với 3 biến quan sát dựa trên cơ sở lý thuyết của Venkatesh cà cộng sự (2012). Tác giả tiến hành nghiên sơ bộ nhằm hoàn chỉnh thang đo, nghiên cứu định lượng được tiến hành với mẫu là 310 nhân viên đang làm việc tại TP. HCM. Kết quả thu về có 286 bảng khảo sát, trong đó có 21 bảng không đạt yêu cầu và 265 bảng khảo sát hợp lệ. Dữ liệu được xử lý trên phần mềm SPSS 16.0. Kết quả kiểm định cho thấy thang đo 6 yếu tố tác động của Venkatesh và cộng sự (2012) và Ming-Chi Lee (2008) và thang đo ý định sử dụng của Venkatesh và Cộng sự (2012) là phù hợp trong nghiên cứu này. Thang đo yếu tố tác động bao gồm 6 thành phần là hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã hội, điều kiện thuận lợi, nhận thức về rủi ro và nhận thức về lợi ích với 21 biến quan sát hợp lệ. Thang đo ý định sử dụng gồm 1 thành phần với 3 biến quan sát hợp lệ. Kết quả phân tích cũng cho thấy có 5 yếu tố tác động dương đến ý định sử dụng là hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã hội, điều kiện thuận lợi và nhận thức về ích và yếu tố nhận thức về rủi ro có tác động âm đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán đi động. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu này sẽ góp phần giúp cho các nhà quản trị nhìn thấy rõ hơn nữa tầm ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động. Để từ đó, doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng các chương trình phù hợp nhằm nâng cao sự chấp nhận sử dụng ứng dụng thanh toán di động, nâng cao mức độ nhận biết thương hiệu và để cạnh tranh với môi trường khốc liệt như hiện nay.en_US
dc.format.medium67 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectNghiên cứu người tiêu dùngen_US
dc.subjectHành vi người tiêu dùngen_US
dc.subjectConsumer researchen_US
dc.subjectConsumer behavior-
dc.titleCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động đối với nhân viên văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minhen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityAccounting = Kế toánen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.