Advanced
Please use this identifier to cite or link to this item: https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDr. Ngô Thị Ánhen_US
dc.contributor.authorChâu Ngọc Nâuen_US
dc.date.accessioned2019-05-23T02:27:13Z-
dc.date.available2019-05-23T02:27:13Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherBarcode: 1000007662-
dc.identifier.urihttp://opac.ueh.edu.vn/record=b1029606~S1-
dc.identifier.urihttp://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/58819-
dc.description.abstractNghiên cứu nhằm xác định các thành phần của chất lượng dịch vụ có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau; xác định mức độ tác động của từng thành phần đến sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đối với chất lượng dịch vụ của Cục Hải quan tỉnh Cà Mau; đề xuất đến Ban Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Cà Mau hàm ý quản lý các thành phần có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu nhằm để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đối với chất lượng dịch vụ của đơn vị, và đi đến thực hiện tốt yêu cầu cải cách hành chính đặt ra hiện nay. Từ việc nghiên cứu này kế thừa trọn vẹn mô hình SERVQUAL (Parasuraman,1988), nghiên cứu này đã đề xuất mô hình nghiên cứu với năm thành phần (Phương tiện hữu hình, Độ tin cậy, Đáp ứng, Năng lực phục vụ, và Đồng cảm) có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đối với chất lượng dịch vụ hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu định lượng thực hiện thông qua bảng câu hỏi khảo sát với số lượng mẫu N = 180, dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu được khai thác từ 169 mẫu khảo sát thu về hợp lệ. Kết quả nghiên cứu này đã xác định được năm thành phần có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đối với chất lượng dịch vụ hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau theo thứ tự thành phần có tác động mạnh nhất đến thành phần có tác động thấp nhất là: Năng lực phục vụ, Đồng cảm, Đáp ứng, Độ tin cậy, và Phương tiện hữu hình. Bên cạnh kết quả đạt được của nghiên cứu, một số hàm ý quản lý cho từng thành phần có tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu cũng được đề xuất trong nghiên cứu này để nâng cao hơn nữa sự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đối với chất lượng dịch vụ hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mau và giúp Cục Hải quan tỉnh Cà Mau thực hiện tốt yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.en_US
dc.format.medium76 tr.en_US
dc.language.isoVietnameseen_US
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh-
dc.subjectQuản trị hải quanen_US
dc.subjectHài lòng khách hàngen_US
dc.subjectCustoms administrationen_US
dc.subjectCustomer satisfaction-
dc.titleSự hài lòng của doanh nghiệp xuất, nhập khẩu đối với chất lượng dịch vụ hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Cà Mauen_US
dc.typeMaster's Thesesen_US
ueh.specialityPublic Management = Quản lý côngen_US
item.grantfulltextreserved-
item.openairetypeMaster's Theses-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextFull texts-
item.languageiso639-1Vietnamese-
Appears in Collections:MASTER'S THESES
Files in This Item:

File

Description

Size

Format

Show simple item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.